כל הקטגוריות
יכולת

תהליך טכנולוגיתרשים זרימה

ציוד ייצור

ציוד בדיקת AOI

ציוד בדיקת AOI

מחלקת קידוח חורים

מחלקת קידוח חורים

תהליך קידוח 1

תהליך קידוח 1

תהליך קידוח 2

תהליך קידוח 2

מחלקת דיאגרמת מעגלי חשיפה

מחלקת דיאגרמת מעגלי חשיפה

חטיבת בדיקות Flying Probe

חטיבת בדיקות Flying Probe

מחלקת מבחן כללי

מחלקת מבחן כללי

ציוד לבדיקת מתח גבוה

ציוד לבדיקת מתח גבוה

קו נחושת טבילה

קו נחושת טבילה

בודק בקרת עכבה

בודק בקרת עכבה

ציפוי קו נחושת

ציפוי קו נחושת

מחלקת ציפוי

מחלקת ציפוי

בדיקת אלמנט ריבועי

בדיקת אלמנט ריבועי

קורס ניתוב של עבודה

קורס ניתוב של עבודה

הדפסת מסכת הלחמה

הדפסת מסכת הלחמה

מחסן חומרי גלם

מחסן חומרי גלם